Ezt olvasta már?

Négy nagy hadijáték várja a közönséget a 12. Tatai Patarán

Több mint 300 hagyományőrző vitéz részvételével négy nagy hadijáték várja a közönséget a 12. Tatai Patara török kori történelmi fesztiválon május 31. és j...

0

Még két napig lehet beíratni a gyerekeket a tatabányai óvodákba

A tatabányai óvodákban április 25-én 12-18 óráig és 26-án 8-12 óráig várják még a szülőket, hogy beírathassák gyermekeiket a következő nevelési évre.


hirdetés

Az óvodai ellátás kötelező, ezért szükséges beíratni minden gyermeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Ők ugyanis szeptember elsejétől legalább napi négy órát kötelesek óvodai nevelésben részt venni. A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről május 15-ig értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

Be lehet íratni azt a gyermeket is óvodába, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településen lakóhellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Beiratkozáskor az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya és a szülő személyi azonosítója és lakcímkártyája. A gyermek felvételéről az óvodavezető május 15-ig értesíti a szülőt.

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekeket a Szivárvány Óvoda várja, ahol kiváló szakemberek nevelik a rájuk bízott gyermekeket.

A tatabanya.hu tájékoztatása szerint annak a gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, szeptember 1-jétől legalább napi négy órát részt kell vennie az óvodai nevelésben. Ugyanakkor a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A tatabányai felvételi körzetek:

Arany János Óvosa (Vadász út 22.) kötelező beíratási körzete: Búzavirág u., Erdész u., Erőmű tér., Határ út, Kerék u., Környei út, Orgona sor., II. Rákóczi F. tér, Réti u. páratlan, Tavaszmező u., Vadász u. páros, Verseny u.

 

Jókai Mór Óvoda (Jókai u. 62.) kötelező beíratási körzete: Árpád köz, Árpád-házi Szt. E. tér, Bagoly köz, Báthori u., Berecska u., Bolgárkert u., Borbély S. u., Dubnyik u., Eszperantó u., Farkas u., Fecske köz, Feszty Á.u., Hajnalka u., Hód u., Ibolya köz.,Javorek P. u., Jókai M. u., Klapka Gy. u., Mannhercz A. u., Medve u., Mészáros u., Mókus u., Moravcsik u., Nefelejcs köz., Nyúl u., Róka u., Rudolf u., Sánc u., Sikvölgyi köz, Síkvölgyi út, Skrován I. u., Sün u., Szelim út, Szent Vendel u., Teleki L.u., Tulipán u., Új sor, Vágóhíd u., Veréb köz, Vércse köz, Vértes u., Vidra u., Vitány köz., Völgy u.,XV.aknai házak

 

Benedek Elek Óvoda (Béke u. 2. ) kötelező beíratási körzete: Árvácska u., Bárdos köz, Bárdos lakópark, Bárdos L. u., Bíborka u., Bogáncs út, Boglárka u., dr. Mohi R. u., Fatelepi bekötő út, Gál I. ltp. 701-716., 101-223., Gerelyhajító u., Gyöngyvirág sor, Hanga u., Kankalin u., Kikerics u., Kőműveskert u., Liget sor., Magyary Z. u., Mikovinyi S. u., Molnár J. u., Muskátli u., Nádas u., Napsugár u., Népház u., Olimpikon u., Ótelep u., Páfrány u., Paletta lakópark, Pitypang u., Radnóti u., Rezeda u., Rózsa u., Semmelweis u., Solymos M. u., Szabó Ignác u., Szende L. u., Szent Borbála u., Szent Flórián u., Szepesi G. u., Szigeti u., Vida Jenő u.

 

Móra Ferenc Óvoda (Molnár János u. 4.) Kötelező beíratási körzete: Alugyári út, Bányász körút, Béke tér, Béke u., Cseri u., Gál I. ltp. 301-538., József A. u., Koldusszállás, Liszt F. u., Molnár u., Posta u., Réhling K. u., Vájár köz , Vértanúk tere, Vigadó u.

 

Gyermekkert Óvoda (Mártírok út 57.) kötelező beíratási körzete: András u., Béla király krt., Hegybíró u., Kőbánya út, Kőhegy sétány, Mártírok u. 52 – 81., Lakcím nélküliek

 

Rét Utcai Óvoda (Rét u. 28.) lötelező beíratási körzete: Bányász u., Borbély u., Cinege u., Egység u., Faraguna-házak, Fecske u., Füzes u., Galamb u., Gólya u., Harkály u., Hegy u., Hentes u., Holló u., Iparos u., Kassai u., Mester u. ,Nívó u., Nyár u., Ősz u., Pacsirta u., Piactér köz, Réce u., Rét u., Rigó u., Tavasz u., Varjú u., Veronika u, Zrínyi u.

 

Mésztelepi Óvoda (Gyár út 2.) Kötelező beíratási körzete: Árok sor, Alumíniumkohói-házak, Cementgyári út, Étkezde u., Gyár u., Iskola u., Kápolna u., Kiss u., Kökényes u., Kőbányaaljai u., Mérleg u., Mész u., Pálya u., Raktár u., Tarjáni út, Temető sor, Térmester u.

 

Kertvárosi Óvoda (Bakonyi u. 1/A ) kötelező beíratási körzete: Akácfa u., Alkotmány u., Almafa u., Április út, Babits M.u., Bakony u., Balaton u., Barack u., Blaha L. u., Baromállási dűlőút., Budai Nagy A. u., Déryné u., Diófa út, Domb u., Dr. Vitális I. u. 1-17., és 2-22., Építők útja, Galamb J.u.,Garibaldi u., Gerecse u., Gorkij u., Hadsereg u., Jászai Mari u., Jószerencsét u., Kamilla u., Katona J. u., Kazinczy F.u., Kert u., Kiskert u., Kölcsey u., Lapatári u., Levendula u., Majakovszkij u., Május 1. u., Molnár Ferenc u., Móricz Zs.u., Németh L.u., Óvoda köz, Panoráma lakópark, Petőfi S.u., Puskin u., Szarkaláb u., Szegfű u., Szent Erzsébet u., Szent Gy. u. 1– 34., Szőlődomb u. 1-59. és 2-56., Tárna u., Zója u.

 

Lila Óvoda (Verebély u. 1/A.) kötelező beíratási körzete: Cseresznyefa u., Dr. Vitális u. 19- 53., és 24-60., Fácán u., Füzike u., Fülemüle u., Hattyú u., Héja u., Kárókatona u., Mályva u., Rákóczi Ferenc u., Sirály u., Seregély u., Sólyom u., Szent Gy. u. 35-68., Szőlődomb köz , Szőlődomb u. 58- 144., és 61-141., Szvatopluh u., Töltés u., Verebély u., Zsálya u.

 

Kodály Zoltán Óvoda (Kodály tér 3.) kötelező beíratási körzete: Csarnok u.; Hegyalja u., Holdfény u., Ifjúság u. 34 – 57., Kertalja u., Köztársaság u. 49- 58., Március 15. u., Mártírok útja 82 – 116., MÁV 1,2,3,4 épületei.; Mészégető út, Napfény u., Nyárfa u., Rögös út, Szilfa köz, Szőlőhegy út, Tél u.; Tölgyfa u., Tolnai u., Zöld-dombi u.

 

Micimackó Óvoda (Esztergomi u. 8.) kötelező beíratási körzete: Áfonya út, Álmos vezér u., Aradi vértanúk tere, Barlang sétány, Botond vezér. u., Csülök u., Dália út, Előd vezér u., Esztergomi u., Fellner J.tér, Győri út, Huba vezér u., Hunyadi J.tér, Komáromi u., Kond vezér u., Kós K. u., Kőrösi Cs. S. tér, Köves út, Lehel tér, Mámor köz, Mozdony u., Nárcisz u., Ond vezér u., Öreghegyi út, Piac tér, Platán tér, Reguly A. tér, Stúdium tér, Szanatóriumi út, Szarvas köz, Szeder u., Szent Margit u., Szurdok út, Tass vezér u., Töhötöm vezér u., Tükörhegy út, Vízakna út, Zsák út.

 

Német Nemzetiségi Óvoda (Templom u. 1-3.): Német Nemzetiségi nevelést folytató óvoda Tatabánya város teljes közigazgatási területére vonatkozólag. Kötelező beíratási körzete: nemzetiségi nevelés tekintetében Tatabánya város; Attila u., Baross G. tér, Baross G. út, Baross köz, Batthyány u., Bercsényi u., Berkenye u., Bódishegyi u., Bulcsu u., Czerman-ház, Csákányos puszta, Csobogó u., Körtvélyespuszta, Damjanich u., Deák Ferenc u., Dobó K.u., Erdőkerülő u., Fekete gyémánt u., Fenyő sor, Gábor Á. u, Hosszú sor, Hunyadi J.u., Kálvária u., Kinizsi P.u., Kolozsvári u., Kőszikla u., Lehár F. u., Mesterberki út, Mécsvirág u., Munkácsy M.u., Nedermann u., Otthon u., Óvoda sor, Őrház u., Őszirózsa u., Pince u., Régi vásártér sor, Rózsadomb u., Sas u.; Sportpálya u., Szabadkai u., Szabadság tér, Széchenyi u., Szekér u., Szent István u., Sziget köz.; Szikla u., Szilvafa u., Szüret u., Tatai út, Tearózsa u., Templom u., Torma u., Vörösmarty u.

 

Alsógallai Óvoda (Mátyás király u. 24.): Német Nemzetiségi nevelést folytató óvoda Tatabánya város teljes közigazgatási területére vonatkozólag. Kötelező beíratási körzete: Ady E.u., Antall J. u., Aradi u., Arany J.u., Bem J.u., Bláthy O.u., Csaba u., Csillag u.,Csokonai M.u., Domboldal u., Eszterházy J. u., Felsőgallai út, Gál I. ltp.801-919., Ganz Á.u., Gárdonyi G.u., Gesztenyefa köz, Gödöri u, Kandó K.u., Kilátó út, Kóta József u., Lehel köz, Lehel u., Lejtő u., Mátyás király út, Mikes K.u., Mikszáth K.u., Panoráma u., Pipacs köz, Táncsics M.u., Tátra u., Temesvári u., Tompa M.u., Vajda J.u.

 

Sárberki Óvoda (Sárberki ltp. 502.) kötelező beíratási körzete: Dembinszky u., Eötvös u., Erkel u., Farkastó u., Jázmin u., Károlyi M.u., Mészáros u., Paradicsom u., Pilinszky J.u., Sárberki ltp., Sárberki u., Sárberki gyűjtőút, Szemere B. u., Vadvirág u.

 

Szivárvány Óvoda: (Köztársaság út 13.) Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására kijelölt óvoda Kötelező beíratási körzete: Fő tér 3., 5., 7., 9., 11., Ifjúság út 1-33., Jedlik Ányos u., Köztársaság útja 2 – 48., Mártírok útja 1 – 51.

 

Turul Óvoda (Réti utca 62.) kötelező beíratási körzete: Amur u., Angolna u., Babér u., Bajcsy-Zs.u., Balin u., Banyi János u., Bodorka u, Boróka u., Busa u., Csuka u., Dankó P.u., Dévér u., Dózsa Gy. út. 2 – 54., Dózsakert u. 1 – 64., Erdőszéle út, Estike u., Fürdő u., Fűzfa u., Galagonya u., Gellért tér, Gyöngyvirág u., Harcsa u., Hársfa liget, Ibolya u., Jegenye u., Kárász u., Kecsege u., Keszeg u., Kikelet u., Kossuth-kertalja u., Kossuth L.u., Kökörcsin u., Marasztok u., Margaréta u., Márna u., Millenniumi park, Őz u., Petőfalvi u., Pisztráng u., Polacsek u., Ponty köz, Ponty u., Réti u. páros, Rigómajor, Síkvölgypuszta, Süllő u., Szövetkezet u., Tulipán köz., Vadász u. páratlan, Vadrózsa u., Vitány u.,

 

Dózsakerti Óvoda (Dózsa Gy. Utca 60.) kötelező beíratási körzete: Árpád u., Bánhidai ltp., Dózsa Gy. út 55-77., Dózsakert, Liliom u., Madách kertalja u., Madách u., Paszinka köz, Pósa L. u., Turul u.

 

 

 

forráS: kemma.hu0
0
0
0

hírek innen, onnan

A kávézacc helyettesítheti a pálmaolajat, amiből egyre kevesebb van a világon

Két fiatal vállalkozó ismerte fel, hogyan lehetne hasznosítani a kávéfőzés során kidobott szemetet.

Megörökítette a kamera az ózdi tolvajt

Több százezer forintot vitt el.

Durant ötven pontott dobott, főcsoport-elődöntős a Golden State

A címvédő Warriors idegenben búcsúztatta a Los Angeles Clipperst +Videó

Így tanul magyarul egy volt Forma-1-es pilóta - videó

Tiago Monteiro fiatal csapattársától, Tassi Attilától vett nyelvleckéket.

Már többen szavaznának a külképviseleteken, mint öt éve

Három héttel a határidő lejárta előtt már 7700-nál többen jelezték, hogy az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán a 134...

Szennyezett olaj jött az oroszoktól, a MOL felfüggesztette az átvételt

A Mol átmenetileg felfüggesztette a kőolaj átvételét a Barátság kőolajvezetéken - közölte az olajipari társaság. Hangsúlyozta: bár...

Gaál Noémi szétment a párjával

Tizennégy év után döntött a szétköltözés mellett Gaál Noémi és vőlegénye. Gaál Noémi közleményt tett közzé szombaton: 2018...

Curtis nem bocsátott meg Csernusnak

Curtis korábban Csernus Imrénél is járt, hogy segítsen neki a leszokásban. Curtis a Blikk szerkesztőségének vendége volt, ahol elmondta:...

Szívműtét miatt kihagyja a szezont a világbajnok kajakos

Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter, ezért kihagyja az idei szezont,...

Hajdú-bihari polgármesterre támadt, irány a vádlottak padja

Az esztári postánál esett neki a település vezetőjének.

Ők Hajdú-Bihar legjobb rendőrei

Elismeréseket adtak át Budapesten és Debrecenben.

0

Sport

A Szeged 12 perc alatt tönkretette egy teljes szezon munkáját

A világon semmi nem utalt arra, hogy a Szeged pont így, pont most omlik össze ennyire brutálisan.

Rasszista magatartás miatt megbüntette a magyar szövetséget az UEFA

A szankció a Magyarország-Wales Eb-selejtezőt érinti.

Három hónappal Emiliano Sala balesete után az apja is meghalt

A repülőgép-szerencsétlenségben meghalt futballista apja 58 éves volt.

Kitette egyik alapemberét az MTK

Nem csak a magyar válogatott járt így.

Kemény büntetést szabott ki az UEFA a szlovák-magyar miatt

Rasszizmus miatt bezárás és pénzbírság is jár.

Kínos baki miatt kellett törölni az Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzését

Csatornafedelek akadályozták meg az Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzését.

Egy napon lehet bajnok és kieső Thomas Doll csapata - Most azt is elárulta, miért

Budapest Április 27-e egyszerre hozhat örömöt és bánatot Thomas Dollnak (53).

Történelmi bajnoki előtt a Fradi: ez kell a harmadik csillaghoz

Bevehetetlen a Groupama Aréna, a ferencvárosi focisták nem számolgatnak.

0

Bulvár

Van egy perce? Írja be ezt a szót a Google keresőjébe, aztán ámuljon

A Google-t is elérte az új Bosszúállók okozta láz.

Autószalonban látta viszont eltűnt luxusautóját egy magyar férfi

A férfi azt állítja, autója a szervízből tűnt el 13 éve, a rendőrség szerint egy elszámolási vita miatt nemkapta vissza.

Macron kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből

A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.

Szupertitkos katonai akció zajlott a Honvédkórházban: sebesült ukrán harcosokat ápoltak

Az oroszok elleni harcokban megsérült ukránokról biztonsági okokból beszélni sem lehetett.

Ukrajna leállította a kőolajszállítást Európa felé

Legkorábban jövő hétre rendeződhet a válsághelyzet, amelyet az okozott, hogy szennyezett olaj került a vezetékbe. Kérdés, mi lesz a magyarországi ellátással.

Fájdalmas hírt közölt Csepregi Éva

Csepregi Éva, a Neoton Família énekese szomorú hírt közölt pénteken.

Megszületett Harry és Meghan gyermeke?

Több erre utaló jelet is fel lehet fedezni a médiában.

12 ronda férfi, akiknek egy percig sem okoz gondot a csajozás

Mondják, elég ha a férfi egy fokkal szebb az ördögnél. És tényleg elég, feltéve, hogy magabiztosságot sugároz, laza, tehetséges, és az egész világ tudja róla, hogy kicsoda.

Igen, így néz ki egy női mell - sokan ma is ledöbbennek

Felkerült egy kép a Twitterre arról, hogyan néz ki a nők mellkasa. Mármint a bőr alatt.

"Orbánt egyszerűen levegőnek nézik az uniós csúcsértekezleteken"

Európai parlamenti (EP-) választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint a mostaninak lesz, hiszen még soha nem állt fenn a veszélye annak, hogy a kormány és a miniszterelnök kivezesse Magyarországot az unióból - hangoztatta a Jobbik országgyűlési frakcióvezetője, EP-listavezetője pénteken Miskolcon, sajtótájékoztatón.

Ez az oka annak, hogy Katalin hercegné kerüli a nyilvánosságot Lajos herceggel

Katalin hercegné legkisebb gyermekét elég ritkán láttuk eddig, és ennek szándékos oka van.

Mennyibe kerül valójában a külföldről behozott használt autó?

Az adóhivatal ellenőrzési tapasztalatai.

blogmorzsák

"Pusztuljon velem mindenki"

A magyar pártállami idők legszörnyűbb bűncselekményében tizenegyen haltak meg borzalmas körülmények között.

Szabad-e patkányozni szavazókat?

A Fidesz-szavazók nem felelősek azért, amit Orbánék csinálnak.

Hová tűnt a munka megbecsülése?

Évről évre egyre több hagyományos szakma tűnik el a süllyesztőben.

Ezt a katasztrófát már nem lehetett eltitkolni

Több atomkatasztrófa is történt a csernobili előtt a Szovjetunióban. Csak persze egyiket sem ismerték el.

„Bukarestben éltük meg Csernobilt“

Kiderült, hogy az a bizonyos atomreaktor való­ban felrobbant, valóban akkor, amikor a Malév kapitány mondta.

Izraeli magyarok izraeli magyarokról

Izrael országában kelt életre a zsidó nép – aztán jöttek a magyarok, és így szóltak hozzá: „Na gyere, gyere, ülj le, együnk valamit!”

Mi lesz a régi mobilszámok sorsa?

Gondolkodtunk már azon, mi történik a régi telefonszámainkkal? Pedig érdemes...

Orbánia be van betonozva

A magyar emberek számára a legnépszerűbb hat politikus Áder, Orbán, Szíjártó, Varga Mihály, Tarlós, Rogán.

„Az ATV terminátora“

Tíz mondat Kálmán Olgáról.

Milyenné válik egy igazán "levegős" lakás, amikor már élnek is benne?

A tulajdonosok nagyon odafigyeltek, hogy a lakásba ne kerüljön be olyan bútor vagy tárgy, ami nem illik oda.

Túl nagy mellek?

Hát-, derék-, nyakfájást, gerincferdülést is okozhatnak.

Készíts wc deszkát fából!

A zsanér sem probléma, erős és dizájnos fém zsanérok között válogathatunk nagyobb áruházakban vagy a neten.

0