Ezt olvasta már?

0

Még két napig lehet beíratni a gyerekeket a tatabányai óvodákba

A tatabányai óvodákban április 25-én 12-18 óráig és 26-án 8-12 óráig várják még a szülőket, hogy beírathassák gyermekeiket a következő nevelési évre.


hirdetés

Az óvodai ellátás kötelező, ezért szükséges beíratni minden gyermeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Ők ugyanis szeptember elsejétől legalább napi négy órát kötelesek óvodai nevelésben részt venni. A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről május 15-ig értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

Be lehet íratni azt a gyermeket is óvodába, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településen lakóhellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Beiratkozáskor az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya és a szülő személyi azonosítója és lakcímkártyája. A gyermek felvételéről az óvodavezető május 15-ig értesíti a szülőt.

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekeket a Szivárvány Óvoda várja, ahol kiváló szakemberek nevelik a rájuk bízott gyermekeket.

A tatabanya.hu tájékoztatása szerint annak a gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, szeptember 1-jétől legalább napi négy órát részt kell vennie az óvodai nevelésben. Ugyanakkor a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A tatabányai felvételi körzetek:

Arany János Óvosa (Vadász út 22.) kötelező beíratási körzete: Búzavirág u., Erdész u., Erőmű tér., Határ út, Kerék u., Környei út, Orgona sor., II. Rákóczi F. tér, Réti u. páratlan, Tavaszmező u., Vadász u. páros, Verseny u.

 

Jókai Mór Óvoda (Jókai u. 62.) kötelező beíratási körzete: Árpád köz, Árpád-házi Szt. E. tér, Bagoly köz, Báthori u., Berecska u., Bolgárkert u., Borbély S. u., Dubnyik u., Eszperantó u., Farkas u., Fecske köz, Feszty Á.u., Hajnalka u., Hód u., Ibolya köz.,Javorek P. u., Jókai M. u., Klapka Gy. u., Mannhercz A. u., Medve u., Mészáros u., Mókus u., Moravcsik u., Nefelejcs köz., Nyúl u., Róka u., Rudolf u., Sánc u., Sikvölgyi köz, Síkvölgyi út, Skrován I. u., Sün u., Szelim út, Szent Vendel u., Teleki L.u., Tulipán u., Új sor, Vágóhíd u., Veréb köz, Vércse köz, Vértes u., Vidra u., Vitány köz., Völgy u.,XV.aknai házak

 

Benedek Elek Óvoda (Béke u. 2. ) kötelező beíratási körzete: Árvácska u., Bárdos köz, Bárdos lakópark, Bárdos L. u., Bíborka u., Bogáncs út, Boglárka u., dr. Mohi R. u., Fatelepi bekötő út, Gál I. ltp. 701-716., 101-223., Gerelyhajító u., Gyöngyvirág sor, Hanga u., Kankalin u., Kikerics u., Kőműveskert u., Liget sor., Magyary Z. u., Mikovinyi S. u., Molnár J. u., Muskátli u., Nádas u., Napsugár u., Népház u., Olimpikon u., Ótelep u., Páfrány u., Paletta lakópark, Pitypang u., Radnóti u., Rezeda u., Rózsa u., Semmelweis u., Solymos M. u., Szabó Ignác u., Szende L. u., Szent Borbála u., Szent Flórián u., Szepesi G. u., Szigeti u., Vida Jenő u.

 

Móra Ferenc Óvoda (Molnár János u. 4.) Kötelező beíratási körzete: Alugyári út, Bányász körút, Béke tér, Béke u., Cseri u., Gál I. ltp. 301-538., József A. u., Koldusszállás, Liszt F. u., Molnár u., Posta u., Réhling K. u., Vájár köz , Vértanúk tere, Vigadó u.

 

Gyermekkert Óvoda (Mártírok út 57.) kötelező beíratási körzete: András u., Béla király krt., Hegybíró u., Kőbánya út, Kőhegy sétány, Mártírok u. 52 – 81., Lakcím nélküliek

 

Rét Utcai Óvoda (Rét u. 28.) lötelező beíratási körzete: Bányász u., Borbély u., Cinege u., Egység u., Faraguna-házak, Fecske u., Füzes u., Galamb u., Gólya u., Harkály u., Hegy u., Hentes u., Holló u., Iparos u., Kassai u., Mester u. ,Nívó u., Nyár u., Ősz u., Pacsirta u., Piactér köz, Réce u., Rét u., Rigó u., Tavasz u., Varjú u., Veronika u, Zrínyi u.

 

Mésztelepi Óvoda (Gyár út 2.) Kötelező beíratási körzete: Árok sor, Alumíniumkohói-házak, Cementgyári út, Étkezde u., Gyár u., Iskola u., Kápolna u., Kiss u., Kökényes u., Kőbányaaljai u., Mérleg u., Mész u., Pálya u., Raktár u., Tarjáni út, Temető sor, Térmester u.

 

Kertvárosi Óvoda (Bakonyi u. 1/A ) kötelező beíratási körzete: Akácfa u., Alkotmány u., Almafa u., Április út, Babits M.u., Bakony u., Balaton u., Barack u., Blaha L. u., Baromállási dűlőút., Budai Nagy A. u., Déryné u., Diófa út, Domb u., Dr. Vitális I. u. 1-17., és 2-22., Építők útja, Galamb J.u.,Garibaldi u., Gerecse u., Gorkij u., Hadsereg u., Jászai Mari u., Jószerencsét u., Kamilla u., Katona J. u., Kazinczy F.u., Kert u., Kiskert u., Kölcsey u., Lapatári u., Levendula u., Majakovszkij u., Május 1. u., Molnár Ferenc u., Móricz Zs.u., Németh L.u., Óvoda köz, Panoráma lakópark, Petőfi S.u., Puskin u., Szarkaláb u., Szegfű u., Szent Erzsébet u., Szent Gy. u. 1– 34., Szőlődomb u. 1-59. és 2-56., Tárna u., Zója u.

 

Lila Óvoda (Verebély u. 1/A.) kötelező beíratási körzete: Cseresznyefa u., Dr. Vitális u. 19- 53., és 24-60., Fácán u., Füzike u., Fülemüle u., Hattyú u., Héja u., Kárókatona u., Mályva u., Rákóczi Ferenc u., Sirály u., Seregély u., Sólyom u., Szent Gy. u. 35-68., Szőlődomb köz , Szőlődomb u. 58- 144., és 61-141., Szvatopluh u., Töltés u., Verebély u., Zsálya u.

 

Kodály Zoltán Óvoda (Kodály tér 3.) kötelező beíratási körzete: Csarnok u.; Hegyalja u., Holdfény u., Ifjúság u. 34 – 57., Kertalja u., Köztársaság u. 49- 58., Március 15. u., Mártírok útja 82 – 116., MÁV 1,2,3,4 épületei.; Mészégető út, Napfény u., Nyárfa u., Rögös út, Szilfa köz, Szőlőhegy út, Tél u.; Tölgyfa u., Tolnai u., Zöld-dombi u.

 

Micimackó Óvoda (Esztergomi u. 8.) kötelező beíratási körzete: Áfonya út, Álmos vezér u., Aradi vértanúk tere, Barlang sétány, Botond vezér. u., Csülök u., Dália út, Előd vezér u., Esztergomi u., Fellner J.tér, Győri út, Huba vezér u., Hunyadi J.tér, Komáromi u., Kond vezér u., Kós K. u., Kőrösi Cs. S. tér, Köves út, Lehel tér, Mámor köz, Mozdony u., Nárcisz u., Ond vezér u., Öreghegyi út, Piac tér, Platán tér, Reguly A. tér, Stúdium tér, Szanatóriumi út, Szarvas köz, Szeder u., Szent Margit u., Szurdok út, Tass vezér u., Töhötöm vezér u., Tükörhegy út, Vízakna út, Zsák út.

 

Német Nemzetiségi Óvoda (Templom u. 1-3.): Német Nemzetiségi nevelést folytató óvoda Tatabánya város teljes közigazgatási területére vonatkozólag. Kötelező beíratási körzete: nemzetiségi nevelés tekintetében Tatabánya város; Attila u., Baross G. tér, Baross G. út, Baross köz, Batthyány u., Bercsényi u., Berkenye u., Bódishegyi u., Bulcsu u., Czerman-ház, Csákányos puszta, Csobogó u., Körtvélyespuszta, Damjanich u., Deák Ferenc u., Dobó K.u., Erdőkerülő u., Fekete gyémánt u., Fenyő sor, Gábor Á. u, Hosszú sor, Hunyadi J.u., Kálvária u., Kinizsi P.u., Kolozsvári u., Kőszikla u., Lehár F. u., Mesterberki út, Mécsvirág u., Munkácsy M.u., Nedermann u., Otthon u., Óvoda sor, Őrház u., Őszirózsa u., Pince u., Régi vásártér sor, Rózsadomb u., Sas u.; Sportpálya u., Szabadkai u., Szabadság tér, Széchenyi u., Szekér u., Szent István u., Sziget köz.; Szikla u., Szilvafa u., Szüret u., Tatai út, Tearózsa u., Templom u., Torma u., Vörösmarty u.

 

Alsógallai Óvoda (Mátyás király u. 24.): Német Nemzetiségi nevelést folytató óvoda Tatabánya város teljes közigazgatási területére vonatkozólag. Kötelező beíratási körzete: Ady E.u., Antall J. u., Aradi u., Arany J.u., Bem J.u., Bláthy O.u., Csaba u., Csillag u.,Csokonai M.u., Domboldal u., Eszterházy J. u., Felsőgallai út, Gál I. ltp.801-919., Ganz Á.u., Gárdonyi G.u., Gesztenyefa köz, Gödöri u, Kandó K.u., Kilátó út, Kóta József u., Lehel köz, Lehel u., Lejtő u., Mátyás király út, Mikes K.u., Mikszáth K.u., Panoráma u., Pipacs köz, Táncsics M.u., Tátra u., Temesvári u., Tompa M.u., Vajda J.u.

 

Sárberki Óvoda (Sárberki ltp. 502.) kötelező beíratási körzete: Dembinszky u., Eötvös u., Erkel u., Farkastó u., Jázmin u., Károlyi M.u., Mészáros u., Paradicsom u., Pilinszky J.u., Sárberki ltp., Sárberki u., Sárberki gyűjtőút, Szemere B. u., Vadvirág u.

 

Szivárvány Óvoda: (Köztársaság út 13.) Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására kijelölt óvoda Kötelező beíratási körzete: Fő tér 3., 5., 7., 9., 11., Ifjúság út 1-33., Jedlik Ányos u., Köztársaság útja 2 – 48., Mártírok útja 1 – 51.

 

Turul Óvoda (Réti utca 62.) kötelező beíratási körzete: Amur u., Angolna u., Babér u., Bajcsy-Zs.u., Balin u., Banyi János u., Bodorka u, Boróka u., Busa u., Csuka u., Dankó P.u., Dévér u., Dózsa Gy. út. 2 – 54., Dózsakert u. 1 – 64., Erdőszéle út, Estike u., Fürdő u., Fűzfa u., Galagonya u., Gellért tér, Gyöngyvirág u., Harcsa u., Hársfa liget, Ibolya u., Jegenye u., Kárász u., Kecsege u., Keszeg u., Kikelet u., Kossuth-kertalja u., Kossuth L.u., Kökörcsin u., Marasztok u., Margaréta u., Márna u., Millenniumi park, Őz u., Petőfalvi u., Pisztráng u., Polacsek u., Ponty köz, Ponty u., Réti u. páros, Rigómajor, Síkvölgypuszta, Süllő u., Szövetkezet u., Tulipán köz., Vadász u. páratlan, Vadrózsa u., Vitány u.,

 

Dózsakerti Óvoda (Dózsa Gy. Utca 60.) kötelező beíratási körzete: Árpád u., Bánhidai ltp., Dózsa Gy. út 55-77., Dózsakert, Liliom u., Madách kertalja u., Madách u., Paszinka köz, Pósa L. u., Turul u.

 

 

 

forráS: kemma.hu0
0

hírek innen, onnan

Klebelsberg Központ: hazugság, hogy a tankerület átverte a zuglói diákokat

Túl sok zuglói diák gyűjtött össze év végéig száznál is több ötöst, így a tankerület inkább nem is osztotta ki a beígért...

Nyolcadik bronzérmét szerezte meg Nigéria az Afrika-kupán

Érthetetlen védelmi hiba döntötte el az egyébként elég eseménytelen bronzmeccset.

Amerika jól teljesíthet - megérkezett a Fed jóslata

Az amerikai gazdaság "szerény" ütemben nőtt az elmúlt hetekben, a lakosság fogyasztása nem lankadt és összességében pozitív az amerikai...

Az elhízott gyermekeknél nagyobb a szklerózis multiplex kockázata

Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul reagálnak a betegség...

Nem mehetnek nyaralni, ezért a nyaralás jön hozzájuk

Virtuális valósággal próbálja elterelni a kórházban lévő gyerekek figyelmét az Amigos a gyerekekért alapítvány.

Bíróság elé állhat az Air France a tíz évvel ezelőtti légi katasztrófa miatt

A 2009-es balesetben 228 ember halt meg, köztük négy magyar. Az Airbus megúszhatja.

Bakondi György: számos közös nevező van az Európai Bizottság új elnökével

Eközben az ENSZ-ben egyre inkább igyekeznek kötelezővé tenni a migrációs paktumot.

Simán lépett át a románokon, elődöntős a női kéziválogatott a junior Eb-n

Az első félidőben szoros volt a meccs, de a másodikban átrohant ellenfelén a magyar csapat.

7 módszer, ahogy otthoni munkával sok pénzt lehet keresni

Eleged van a reggeli csúcsforgalomban araszolásból, a zsúfolt irodából és a végeláthatatlan mókuskerékből? Ha igazán...

Hat kupát is nyert már egy szezonban a Fradi következő BL-ellenfele

A máltai FC Vallettában olasz, brazil és argentin focista is dolgozik a klub sikeréért.

Iszonyú támadás, egy 19 éves lányt erőszakoltak meg csoportosan

Tizenkét férfi támadta meg a tinit egy népszerű üdülőhelyen. A tettesek várhatóan csütörtökön állhatnak bíróság elé.

0

Sport

Babos Tímea vadító bikiniben pózolt a Balaton-parton - fotó

A magyar teniszezőnek végre van egy kis ideje a pihenésre is.

Mi történt Hosszú Katinka arcával? - Ma reggelre történt, beleöregszik ebbe

Hosszú Katinka már nagyon várja a VB-t, szabályosan beleöregszik a várakozásba.

Amekkora tehetség Mbappé, annyira szép a csaja

Kylian Mbappé nem panaszkodhat az életére, 19 éves korára a világ egyik legdrágább játékosaként világbajnok lett, és ő lett a torna legjobb fiatalja. Azóta magasan ő a legértékesebb 21 év alatti focista. Ő lehet Messi és Ronaldo utódja és van egy kétszeres szépségkirálynő csaja.

BL-selejtező - Őrült mérkőzést vív a Fradi Bulgáriában: már három gól esett, a Ludogorec tizenegyest is rontot...

Óriási a tét a Ferencváros számára Bulgáriában, a Ludogorec elleni BL-selejtező visszavágóján!

Képernyőn a Fradi BL-selejtezője, és a magyar-román kézicsata

Az Afrika Kupán bronzmeccset játszanak, folytatódik a Tour de France.

Cserejátékosai eladásával készítheti elő a Real Madrid a legújabb sztárigazolást

A Financial Fair Play miatt mindenképp meg kell válnia pár játékostól, Paul Pogba megszerzéséhez pedig a létszámfeletti sztárokból kell pénzt csinálni.

Fantasztikus Ferencváros-továbbjutás a Bajnokok Ligájában

Idegenben, három gólt szerezve, kettős győzelemmel jutott tovább Szergej Rebrov csapata.

Óriási bravúrral védett panenkás tizenegyest a Fradi-kapus a BL-ben

Dibusz Dénes fontosat és hatalmasat védett Swierczok tizenegyesénél.

Holtan találták egy domboldalon a világbajnok sportolót

Holtan találták Craig Fallon világ- és Európa-bajnok brit cselgáncsozót.

Visszavásárolta korábbi focistáját a Barcelona

A fiatal játékos az előző szezonban betalált a katalán sztárcsapat ellen.

36 évesen meghalt egy világ- és Európa-bajnok sportoló

A dzsúdós holttestét egy domboldalon találták meg.

Kiütötte Romániát a magyar válogatott

Ezzel csoportgyőztesként megy tovább a csapat a junior Eb-n.

0

Bulvár

Ez az adat most azért fájhat az Orbán-kormánynak

A statisztikai hivatal nemrég kiadott több mint 200 oldalas kiadványa az Orbán-kormány számára igencsek kellemetlen adatot és megállapítást tartalmaz. A gyakorlat élesen szembemegy ugyanis a kormányzat elhatározásával.

Riasztást adtak ki, jön a vihar!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint elsősorban a Dunántúl nyugati felét veszélyezteti zivatar csütörtökig.

12 ezres esküvői ruhában ment férjhez, szebb menyasszony volt, mint sokan mások, akik százezreket költenek

Az internet új kedvence ez a menyasszony, aki nem csinált nagy ügyet a ruha kérdésből, és filléres ruhában is büszkén ment férjhez!

Van egy állat, amitől még a fehér cápák is betojnak

Pedig róluk azt gondoljuk, hogy nem csak a tengerek királyai, hanem úgy általában véve a legfélelmetesebb ragadozók a földön.

Geszti Péter súlyos balesetet szenvedett, ismét műteni kellett

Geszti Péter súlyos sportbalesetet szenvedett, ezért volt szükség a műtétre.

Megdöbbentő fotó készült a Szomszédok atyjának temetésén - Fotó

Nem hittek a szemüknek a legendás sorozat rajongói.

Idilli családi program: Így sütögetett együtt Tóth Vera és Krausz Gábor

Nincs is annál nagyobb öröm, mint amikor együtt van a család!

Kizuhant egy szexelő pár a kilencedikről - a nő meghalt, a férfi visszament bulizni

A férfit a nő teste és a ház előtti bokrok fogták fel, így nem esett baja. Nagy buli volt fent, a pár állítólag az ablakpárkányon szeretkezett a zuhanás előtt.

Hogyan szavazott tegnap a Fidesz? - Gréczy súlyos mondatai

A Demokratikus Koalíció frakciószóvivője szerint mindegy, hogyan szavazott a Fidesz, a lényeg, hogy mi Ursula von der Leyen programja.

Tényleg több milliárdot örököl Vajna Tímea

Még nem tudni, pontosan mennyit, de az biztos, hogy óriási vagyont hagyott Vajna Tímeára néhai férje.

Rettenetes tömegkarambol történt az imént, teljes útzár +18 fotó

Egy férfi vesztette életét az úton Szilvásvárad és Bélapátfalva között. Még tart a helyszínelés, ha teheted, kerülj!

blogmorzsák

Túra a Lengyel Tátra legkalan­dosabb völgyében

Barlangok, szurdokok, gleccsertó, sziklaszirtek a Koscielisko-völgyben.

5 pszichológiai témájú könyv, amit érdemes beszerezned

Szeretnéd tudni, milyen a jó válás? Praktikákat keresel a kiégés ellen?Mutatjuk, mit olvass!

5 mondat, amit soha ne mondj a főnöködnek

Jó ötletnek tűnhet, de nem az.

Aludni zsidósan

A vallásjog az élet minden területére kiterjed. Életünk jelentős részét pedig alvó állapotban töltjük. Íme, hogyan kell.

Ennyi pénzt nyerhetsz, ha leszoksz a cigiről!

Gondoltad volna, hogy ennyibe kerül a dohányzás hosszú távon?

„Ez is minden szart megeszik...“

Így lesz a gazból ízletes ebéd.

Gyakoribb-e a kék szem a szőkék között?

A khí-négyzet próba alkalmazása a független­ség vizsgálatára egy kutatási példán keresztül.

Nem fogadtam el az állásajánlatot, mert…

Mik a jelei annak, hogy az új munkahely mégsem lenne jó választás?

Orbán kedvenc Soros-bérence

Orbán Viktor legnagyobb öngólja Ursula von der Leyen. Mégis örül neki...

Érdekes ellentmondás

Miért tapsol a Fidesz Ursula von der Leyennek, amikor szinte semmiben sem ért egyet vele?

„Legalább nem vagyok szar szülő!“

„De ami azt illeti: ha ez a rendszer dicsér engem, akkor biztos, hogy valamit elrontottam! És tényleg...“

A legikonikusabb motorke­rék­párok: a café racerek

A motorozás sokak számára több mint egyszerű közlekedési eszköz, egy életérzés. Ehhez pedig jó motorra is szükség van.

0